English (United Kingdom)
Kutatás Egyéb kutatás

Protézisszár-eltávolító technikák összehasonlítása

A csípőízületi protézis beültetés mintegy 50 éves múltra tekint vissza. Az utóbbi évtizedben a reviziós beavatkozások száma a fejlett országokban 15-20%-a a primér implantációknak. A reviziós sebészetben a lazulás miatti csontvesztés technikailag számos nehézség megoldását igényli, másrészt ezek a megoldások rendkívül költségesek, és relatíve nagy technikai szövődményrátával járnak. Különösen nehéz helyzet állhat elő akkor, ha a szárkomponens a proximális stress shielding miatt meglazult, és a protézis szár fáradásos törése jön létre, mert ebben az esetben a disztálisan megmaradt szárrész eltávolítása különösen nehéz. Ilyenkor a protézis szár eltávolítása, -distal fenestraton (DF) vagy a transfemoral approach (TFA)- csak a femur proximális felének biomechanikai gyengítését okozó megoldásokkal lehetséges. Szerzők a lazult protézis szár ill., a fáradásos törés esetén a femur velőüregben maradt disztális protézis szár darab eltávolítására alkalmazták a retrográd cement eltávolítás technikáját (RSR), azért, hogy minél kisebb proximális csontdestructiót hozzanak létre.

Anyag és módszer
A kadaver kísérleteket előzetes etikai engedély beszerzése után a Debreceni Egyetem Biomechanikai Laboratóriumában végeztük egy Instron 8874 típusú biaxiális anyagvizsgáló berendezés segítségével.

A femur csontablakkal mérés előtt és után A femur csontablakkal mérés előtt és után

A csavaró vizsgálat elrendezése A csavaró vizsgálat elrendezése

Eredmények
Az ablakolt és lyukasztott kadaver csoport átlagéletkora lényegében azonos volt. Az ablakos  cadaver femurok esetében a törés minden esetben érintette az ablakot. A töréshez a kontralaterális oldal töréséhez képest jelentősen kisebb forgatónyomatékra volt szükség (törött:ép=1:3). A retrográd kiveréshez alkalmazott bemeneti nyílásoknál az érintett femurokon a törés egy esetben sem a femur disztális részén következett be, hanem a csont proximális felében, mely arra utal, hogy az intercondylárisan készített lyuk nem gyengítette meg a femur distális részét, a forgatónyomatékok aránya (törött:ép=1:1,3). A specimenek preparált és ép femurjaik között csontminőség különbség nem volt p≤0.804.

Kadaver kísérleteink eredményei alátámasztják azt a klinikai tapasztalatot, hogy a windowing technika jelentősen meggyengíti a femur kompressziós erők melletti rotációs erőbehatásokkal szembeni ellenálló képességét. Kísérleteink folytatását tervezzük azzal a céllal, hogy a későbbiekben beszámolhassunk nagyobb elemszámmal szerzett eredményeinkről is.

Összefoglalva, a retrograd cement eltávolítás ismertetett technikája az indikációk és kontraindikációk figyelembevételével az elektív szárlazulások egyes eseteiben ajánlható alternatív megoldási lehetőség.

Tóth K, Sisák K, Wellinger K, Manó S, Horváth G, Szendroi M, Csernátony Z. Biomechanical comparison of three cemented stem removal techniques in revision hip surgery. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (Article in press)

Általános információk

Anyaintézmény:
Debreceni Egyetem ÁOK Ortopédiai Tanszék

Cím:
H-4032 Debrecen
Nagyerdei krt. 98.

Telefon:
+36 52 411 717/56983

Fax:
+36 52 255 814

E-mail:
biomech@med.unideb.hu

Web:
www.biomech.med.unideb.hu