English (United Kingdom)
Kutatás Egyéb kutatás

A processus transversus teherbírásának meghatározása

Munkacsoportunk évek óta foglalkozik a thoracalis gerinc biomechanikájával, kiemelt figyelmet szentelve a fiziológiás gerinc és a scolioticus deformitások sajátosságainak. A téma jelentőségét a jól ismert indikátorok (cardiopulmonalis funkció beszűkülése, neurológiai eltérések, fájdalom, progresszió, a deformitás miatt fellépő asszimmetrikus terhelés és pszichoszociális problémák) mellett a műtéti kezelést igénylő esetekben alkalmazható therapiás lehetőségek (pre- és postoperativ kezelés) valamint implantátum rendszerek dinamikus fejlődése és diverzitása adja. A thoraco-lumbalis régió összetett biomechanikai működése miatt azonban, a sebészi beavatkozás során használt beültetendő eszközök számos buktatóval rendelkeznek. Egymástól eltérő stabilizáló mechanikai megoldási elvre épülhetnek, különböző műtéti feltárást igényelnek és eltérő kapcsolatrendszerrel lehet rögzíteni az elemi egységeket. Munkacsoportunk, a szakirodalomban is kiemelt jelentőséggel bíró problémakör, a derotáció és annak műtéti kivitelezhetőségére végzett kísérleteket. A kísérletek alapjául azon kiegészítő eszközök szolgáltak, amely a thoracalis gerincszakasz csigolyáin, a processus transversusok bázisán támaszkodik.

The setup for the sagittal moment measurements with the rib stump attached The setup for the sagittal moment measurements with the rib stump attached

The setup for the axial force measurements with the rib stump attached The setup for the axial force measurements with the rib stump attached

Ezen kiegészítő rendszerek in vitro vizsgálatára összeállítottunk egy olyan kísérletsorozatot, amely során a thoracalis gerinc processus transversusainak biomechanikai ellenállóképességét elemeztük. Vizsgálatainkhoz cadaverekből távolítottunk el háti gerincszakaszokat. Az eltávolított specimeneket kipreparáltuk, majd a szakirodalom reviziója valamint előkísérletek után, a processus transversusok különböző erőhatásokkal szembeni ellenállóképességét, deformálódási valószínűségét valamint az eszköz hatásának műtét közbeni kontrollálhatóságát vizsgáltuk. A tanulmány végső célja az implantátumok tervezéséhez szükséges anatómiai és mechanikai információk gyűjtése és a processus transversusok mechanikai teherbíró-képességének értékelése voltak, összességében pedig a műtétet végző sebész segítése a megfelelő – processus transversusra helyezhető - implantátum kiválasztásában.

Csernátony Z, Molnár Sz, Hunya Zs, Manó S, Kiss L. Biomechanical examination of the thoracic spine – the axial rotation moment and vertical loading capacity of the transverse process. Journal of Orthopaedic Research 2011;29(12):1904-9.

Általános információk

Anyaintézmény:
Debreceni Egyetem ÁOK Ortopédiai Tanszék

Cím:
H-4032 Debrecen
Nagyerdei krt. 98.

Telefon:
+36 52 411 717/56983

Fax:
+36 52 255 814

E-mail:
biomech@med.unideb.hu

Web:
www.biomech.med.unideb.hu